(818) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie aktualizacji strony internetowej w części dotyczącej funduszy unijnych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF