Interpelacja radnej Marii Krause w sprawie działającej w Rogalinku drukarni "WIST"

Interpelacja radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF