(804) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie kosza na śmieci w Dymaczewie Starym oraz kontroli ścieżek rowerowych.

Wniosek oraz psimo przekazujące sprawę  Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF