(803) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie przesunięcia przejścia z sygnalizacją świetlną na ul. Leszczyńskiej w stronę Krosna.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF