(802) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zamieszczenia w "Merkuriuszu" informacji na temat ochrony prawnej sołtysów.

Wniosek oraz pismo pzrekazujące sprawę Burmistrzowi gminy Mosina.PDF