(801) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie zakresu remontu ul. Głównej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF