(800) Wniosek radnych Wiesławy Mani i Ryszarda Rybickiego w sprawie budowy odwodnienia ul. Krosińskiej, na odcinku od ul. Głównej od przejazdu kolejowego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawy Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF