(799) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie budowy odwodnienia ul. Krosińskiej i ulic Osiedla nr 5.

Zapytanie oraz psimo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF