(798) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie przebiegu objazdu na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF