(797) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ul. Zielonej w Krośnie i ul. Gałczyńskiego w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF