(796) Wniosek radnej Wiesławy Mani o zamontowanie tabliczek informacyjnych na wieży widokowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF