(795) Wniosek radnej Wiesławy Mani o utwardzenie odcinka drogi biegnącej na wieżę widokową.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF