(794) Wniosek radnej Wiesławy Mani i wyłączenie z ruchu samochodowego ulicy Spacerowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF