Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udostępnienie w formie skanów pełnej treści orzeczenia o nałożeniu kary na Burmistrza Gminy Mosina za naruszenie dyscy

Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej.PDF
Orzeczenie zostało przesłane wnioskodawcy w dniu 16.04.2012 r.