(793) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie uwzględnienia w projekcie jkanalizacji dla Czpur i Wiórka ul. Leśnej w Daszewicach i wsi Babki wraz z kanalizacją deszczową dla teg

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF