(790) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie uregulowania własności gruntu Państwa Kręgielczaków zajętego pod promenadę.

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF