(791)Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykupu na własność mieszkań komunalnych przy ulicy Pożegowskiej 17 i okolicy.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF