(789) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie rozliczeń z tytułu bezumownego korzystania z terenu prywatnego zajmowanego prze ZUK.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Ponowne zapytanie wraz z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o interwencję.PDF

Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej do Burmistrza Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF