(787) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zamontowania kosza na śmieci w Dymaczewie Starym i skoszenia boiska w Dymaczewie Nowym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF