(788) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o naprawę ulic w granicach miasta oraz na wsiach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF