(786) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie: wymiany żarówki - ul. Śremska, dosadzania drzew - ul. Jasna.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF