(785) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka, wyrównania ulic w Krosinku, zamontowania lamp.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Trzecia udzielona odpowiedź.PDF

Czwarta udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF