(784) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie objazdu związanego z budową tunelu.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF