Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o przeprowadzenie kontroli hydrantów zlokalizowanych w sąsiedzwie budynku Zespołu Szkół w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF