Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o ustawienie wiaty autobusowej w Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF