(776) Wniosek radnej Wiesławy Mani i radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie przeanalizowania projektu organizacji ruchu na ul. Strzeleckiej i ul. Krzywoustego w Mosinie w związku z budową bu

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Przewodniczącemu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.PDF