(773) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie otrzymywanych przez niego diet

Zapytania i pismo przekazujące sprawę do Burmistrza Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF