Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o podanie numerów działek w obrębie Sowiniec, Sowinki, Baranowo, które są własnością Gminy Mosina.(411)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF