Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bezpieczeństwa i stanu technicznego budynków na terenie miasta i gminy Mosina.(414)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF