(783) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie lasku po obu stronach ul. Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF