Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie efektów rozmów z gminą ewnagelicko-augsburską w sprawie renowacji cmentarzy ewangelickich na terenie naszej gminy.(413)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF