(781) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o zebranie piasku z poboczy chodnika na ul. Strzeleckiej przy numerze 78.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF