(779) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie oczyszczenia kanałów deszczowych w ciągu ul. Leszczyńskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF