(778) Zapytania radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie prac nad budową kolektora deszczowego w ul. Strzałowej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF