(777) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyjazdu z garaży przy ul. Strzeleckiej i Krzywoustego w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF