(774) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zbędnych mas ziemi powstałych w czasie modernizacji linii kolejowej w Nowinkach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF