(771) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opłat adiacenckich.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF