(770) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy na cele oświatowe.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF