(769) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF