(768) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie interwencji Straży Miejskiej na ulicy Gałczyńskiego w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gmina Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF