(766) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie statutów sołectw i osiedli.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Przewodniczącej Komisji Statutowej.PDF