(765) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie skarg skierowanych do Rady.

Wniosek przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.PDF
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Uzupełnienie wniosku.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF