(764) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wprowadzenia zmian w terminarzu robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF