(763) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie monitoringu

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF