(761) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie korzystania przez Gminę Mosina z usług firm ochroniarskich

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF