(762) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opracowania Programu Budowy Dróg Gminnych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF