(759) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wschodniej obwodnicy Mosiny.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF