(758) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie spalania odpadów na placach budowy.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF