(756) Wniosek radnej Wiesławy Mani o wyciągnięcie konsekwencji z nieczynnego hydrantu w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF