(755) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zawieszenia prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF